Tư Vấn Tài Chính

Nơi tư vấn tài chính cho công dân Việt Nam

Điều khoản sử dụng

1. Chấp Nhận và Đồng Ý Với Các Điều Khoản Sử Dụng

Chào mừng bạn đến với trang web tuvantaichinh.org . Trước khi bạn tiếp tục sử dụng trang web, bạn cần đọc và hiểu rõ những điều khoản và điều kiện sau đây. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web, bạn đồng ý và tuân thủ các điều khoản dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

2. Truy Cập Trang Web

tuvantaichinh.org có quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ dịch vụ hoặc thông tin nào mà tuvantaichinh.org cung cấp, mà không cần thông báo trước. Khi bạn truy cập và sử dụng dịch vụ của tuvantaichinh.org, bạn có thể cần phải cung cấp thông tin đăng ký theo yêu cầu của chúng tôi.

Thông tin mà bạn cung cấp cho tuvantaichinh.org cần phải đảm bảo tính chính xác và cập nhật, và phải tuân thủ Chính sách Bảo mật của tuvantaichinh.org.

3. Bảo Mật Tài Khoản

Tên tài khoản, mật khẩu hoặc thông tin liên quan đến an ninh và bảo mật của trang web phải được bảo mật và không được tiết lộ cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Bạn phải báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu có bất kỳ hoạt động truy cập trái phép hoặc bất thường nào liên quan đến tài khoản của bạn.

4. Thương Hiệu

Bạn chỉ được sử dụng thương hiệu của tuvantaichinh.org khi có sự cho phép bằng văn bản. Sử dụng biểu tượng, sản phẩm, dịch vụ và thiết kế của tuvantaichinh.org đối với bên thứ ba không nhất thiết phải thông qua hoặc chỉ ra sự liên kết giữa hai bên.

5. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Bạn được phép sử dụng dịch vụ của tuvantaichinh.org cho mục đích phi thương mại. Tuy nhiên, bạn không được sao chép, tái xuất bản, sửa đổi hoặc truyền tải bất kỳ nội dung và tài liệu nào từ trang web của tuvantaichinh.org.

6. Hành Vi Bị Nghiêm Cấm

Bạn đồng ý chỉ sử dụng dịch vụ của chúng tôi với mục đích hợp pháp và tuân thủ các điều khoản sử dụng của tuvantaichinh.org. Bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật đều bị nghiêm cấm.

7. Đóng Góp Của Thành Viên

Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm tính năng đóng góp thông tin từ thành viên. Bằng cách đóng góp thông tin, bạn đồng ý rằng thông tin này không còn được coi là bí mật và chúng tôi có quyền sử dụng thông tin này theo quy định.

8. Giám Sát và Thi Hành

Chúng tôi có quyền từ chối, sửa đổi hoặc loại bỏ đóng góp của thành viên. Chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho cơ quan có thẩm quyền. Chúng tôi cũng có quyền ngưng quyền truy cập dịch vụ của bạn với bất kỳ lý do gì.

9. Tuân Thủ Tiêu Chuẩn Nội Dung

Những đóng góp của bạn phải tuân thủ quy định pháp luật và tiêu chuẩn nội dung của chúng tôi.

10. Vấn Đề Vi Phạm Bản Quyền

Chúng tôi chú trọng đến vấn đề vi phạm bản quyền. Nếu bạn cho rằng thông tin bạn cung cấp vi phạm bản quyền, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để yêu cầu xử lý.

11. Miễn Trừ Trách Nhiệm Pháp Lý

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web. Bạn phải tự chịu trách nhiệm khi sử dụng thông tin trên trang web.

12. Từ Chối Các Bảo Đảm

Chúng tôi không đảm bảo tính an toàn hoặc không chứa virus cho các tập tin có sẵn trên trang web hoặc từ internet. Bạn phải tự chịu trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo tính an toàn khi tải tập tin từ trang web.

DMCA.com Protection Status