Tư Vấn Tài Chính

Nơi tư vấn tài chính cho công dân Việt Nam

Tìm hiểu sự khác biệt giữa bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ

11 min read

Bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ

Hiện nay bảo hiểm thương mại đang tồn tại hai loại hình chính là bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Những gói bảo hiểm này sẽ giúp con người phòng ngừa trước rủi ro trong cuộc sống nhưng về bản chất thì chúng đều có ý nghĩa riêng biệt. Hãy cùng tham khảo trong bài viết của chúng tôi nhé!

1. Khái niệm của bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ đều bảo vệ con người trước những rủi ro trong cuộc sống. Tuy nhiên xét về bản chất thì chúng hoàn toàn khác nhau, hãy cùng phân biệt bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ:

1.1. Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Đây là các sản phẩm được doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp nhằm bảo vệ con người trước những rủi ro. Khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra, người tham gia bảo hiểm sẽ được chi trả, bồi thường.

Nếu hợp đồng kết thúc và có không có rủi ro xảy ra thì công ty bảo hiểm sẽ thực hiện chi trả quyền lợi đáo hạn bằng tiền cho khách hàng.

Do đó, bảo hiểm nhân thọ sẽ bảo vệ con người trước các rủi ro của cuộc sống. Đây là một phương án tài chính có tính tích lũy và tiết kiệm dài hạn, đồng thời cũng là kênh đầu tư có lãi suất.

Hình 1: Mục đích của bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ đều là bảo vệ con người trước những rủi ro
Mục đích của bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ đều là bảo vệ con người trước những rủi ro

1.2. Bảo hiểm phi nhân thọ là gì?

Là hình thức bảo hiểm dành cho con người và những tài sản khác. Các rủi ro sẽ được chi trả gồm sinh mạng, sức khỏe, tài sản… và trách nhiệm pháp lý phát sinh từ thiệt hại từ cá nhân gây ra đối với bên thứ ba, tử vong do tai nạn hoặc thương tích.

Tuy nhiên bảo hiểm phi nhân thọ sẽ không có chi trả đáo hạn khi không có rủi ro xảy ra, tức là các khoản phí bảo hiểm đã nộp không được hoàn lại.

Xem thêm: Top 5 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín nhất Việt Nam

2. Nguyên tắc bồi thường của từng loại bảo hiểm

Giữa bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ còn có điểm khác biệt về nguyên tắc bồi thường. Đối với bảo hiểm nhân thọ sẽ được bồi thường theo nguyên tắc “khoán”, trong khi đó bảo hiểm phi nhân thọ bồi thường theo “thế quyền”:

Bảo hiểm nhân thọ: Khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra, công ty sẽ căn cứ vào số tiền bảo hiểm đã ký kết và thỏa thuận để chi trả cho người thụ hưởng. Việc ấn định trước khoản tiền mà đơn vị bảo hiểm thực hiện trả cho người tham gia bảo hiểm gọi là nguyên tắc khoán.

Bởi vì đối tượng bảo hiểm nhân thọ là con người, những điều này thì không thể xác định bằng tiền. Vì vậy số tiền bảo hiểm trong trường hợp xảy ra rủi ro, tử vong và bệnh lý nghiêm trọng thường rất lớn.

Đối tượng bảo vệ của bảo hiểm nhân thọ là con người
Đối tượng bảo vệ của bảo hiểm nhân thọ là con người

Bảo hiểm phi nhân thọ: Sử dụng thế quyền và được bồi thường theo nguyên tắc đóng góp. Riêng với gói bảo hiểm sức khỏe thì vẫn được bồi thường theo nguyên tắc khoán.

Nguyên tắc thế quyền cho phép người tham gia bảo hiểm đòi số tiền từ bên chịu trách nhiệm gây ra tổn thất. Đồng thời cũng có giá trị pháp lý khi cho phép công ty bảo hiểm lấy lại số tiền tương ứng từ người đã gây ra tổn thất.

Công ty bảo hiểm sau khi đã bồi thường sẽ có quyền đại diện cho người tham gia bảo hiểm được khiếu nại bên thứ 3 (nếu có) để bồi thường cho mình về những thiệt hại mà người đó gây ra.

Ngoài ra, khi công ty bảo hiểm phi nhân thọ đã đền bù cho người được bảo hiểm thì có quyền kêu gọi những công ty bảo hiểm khách chia sẻ tổn thất được gọi là bồi thường theo nguyên tắc đóng góp khi:

  • Có từ 2 hợp đồng có hiệu lực trở lên.
  • Các hợp đồng bảo hiểm cho các quyền lợi chung
  • Các hợp đồng bảo hiểm cho các rủi ro chung

3. Phạm vi và nghiệp vụ bảo hiểm

So sánh bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ sẽ thấy rõ sự khác nhau rõ rệt về yếu tố phạm vi và nghiệp vụ bảo hiểm:

Bảo hiểm nhân thọ: Phạm vi bảo hiểm là con người, bao gồm bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm hỗn hợp, bảo hiểm trả tiền định kỳ và bảo hiểm liên kết đầu tư.

Người thủ hưởng của bảo hiểm nhân thọ là người tham gia bảo hiểm và những người thân trong gia đình như vợ/chồng, con cái… Tuy nhiên người thụ hưởng này có thể được thay đổi và quyền quyết định sẽ phụ thuộc vào chủ hợp đồng bảo hiểm.

Bảo hiểm phi nhân thọ: phạm vi bảo hiểm là con người, tài sản và trách nhiệm dân sự.

Nghiệp vụ của loại bảo hiểm này bao gồm bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn con người, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm thiệt hại, bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường thủy, đường sắt và đường hàng không, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm thiệt hại kinh doanh…

Do đó, người thụ hưởng đối với những hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ là nạn nhân trực tiếp hoặc gián tiếp từ rủi ro.

4. Thời hạn hợp đồng

Bảo hiểm nhân thọ, thời hạn hợp đồng khoảng từ 10 năm, 20 năm hoặc trọn đời. Khi thời gian bảo hiểm càng dài thì đồng nghĩa với việc người tham gia bảo hiểm sẽ được bảo vệ càng lâu và không phải đánh giá lại điều kiện sức khỏe khi tham gia bảo hiểm.

Ngược lại, thời hạn hợp đồng của bảo hiểm phi nhân thọ thường từ 1 đến 2 năm hoặc ngắn hơn như bảo hiểm du lịch trong từng chuyến đi…

5. Thời gian đóng phí

Ở bảo hiểm nhân thọ, người tham gia bảo hiểm có thể tùy chọn định kỳ đóng phí là tháng, quý, 6 tháng, năm, ngoài ra vẫn có những gói bảo hiểm đóng 1 lần để tổng phí đóng thấp.

Trong khi đó bảo hiểm phi nhân thọ thường sẽ thực hiện đóng 1 lần duy nhất sau khi ký hợp đồng.

6. Tính tích lũy

Về tính tích lũy, bảo hiểm nhân thọ mang tính tích lũy còn phi nhân thọ thì không:

Bảo hiểm nhân thọ: Ngoài ý nghĩa bảo vệ con người trước những rủi ro thì cũng là một giải pháp tích lũy tài chính hiệu quả. Ở thời điểm đáo hợp đồng, khách hàng sẽ nhận giá trị tài khoản hợp đồng gồm một phần phí đóng hàng năm và lãi suất/ lãi chia cùng những khoản thưởng (nếu có).

Bảo hiểm phi nhân thọ: Chỉ được bồi thường khi có những rủi ro xảy ra và không có tính tích lũy. Nếu không có tổn thất thì người tham gia bảo hiểm sẽ không nhận được nhận lại số tiền của mình.

7. Yếu tố ảnh hưởng đến phí bảo hiểm

Bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ sẽ có những yếu tố ảnh hưởng đến phí bảo hiểm. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu những yếu tố này.

Đối với bảo hiểm nhân thọ:

Tuổi tác và sức khỏe là một trong những yếu tố quyết định đến phí bảo hiểm. Khi tuổi càng cao thì phí bảo hiểm càng cao, đặc biệt nếu người tham gia bảo hiểm sức khỏe tốt thì mức phí thấp.

Với một giá trị hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, định kỳ đóng phí 1 lần hoặc năm sẽ có tổng phí thấp hơn so với đóng phí theo tháng hoặc những định kỳ đóng phí khác. Do đó khách hàng cần cân nhắc tùy theo khả năng tài chính và lựa chọn hình thức đóng phí hợp lý.

Ngoài ra số tiền bảo hiểm của một hợp đồng có giá trị cao thì mức phí mà khách hàng thực hiện đóng phí sẽ cao tương ứng.

Đối với bảo hiểm phi nhân thọ:

Yếu tố ảnh hưởng đến mức phí bảo hiểm phi nhân thọ là xác suất rủi ro. Các công ty bảo hiểm đánh giá rủi ro về đối tượng bảo hiểm, nếu xác suất rủi ro cao thì mức phí tương ứng cũng cao hơn và ngược lại.

Xác suất rủi ro là yếu tố ảnh hưởng đến mức phí của bảo hiểm phi nhân thọ
Xác suất rủi ro là yếu tố ảnh hưởng đến mức phí của bảo hiểm phi nhân thọ

Với những đối tượng có giá trị bảo hiểm cao thì số tiền phí bảo hiểm cũng sẽ cao hơn. Ví dụ như chiếc xe ô tô đời mới thì phí bảo hiểm sẽ cao hơn so với xe ô tô đời cũ.

Bảo hiểm nhân thọ phi nhân thọ xét về bản chất đều khác nhau hoàn toàn. Dẫu vậy mục đích cuối cùng là bảo vệ cuộc sống của mỗi trước những rủi ro xảy ra. Do đó dựa vào nhu cầu và tình hình tài chính của mỗi người mà lựa chọn gói bảo hiểm phù hợp nhất.

Ngoài ra, mọi người có thể đọc thêm cách lựa chọn bảo hiểm nhân thọ phù hợp cho từng độ tuổi của TUVANTAICHINH

Đánh giá bài viết
DMCA.com Protection Status